Utbildningsstyrelsens förändringsresa mot ett nytt slags ämbetsverk och en bättre och mer människocentrerad administration fortsatte under 2018. På agendan fanns en omorganisering, en förnyelse av ledningssystemet, utformning och ibruktagning av verksamhetens centrala påverkansmålsättningar samt ett utvecklingsprogram för en en coachande kultur.

2018 var nya Utbildningsstyrelsens andra verksamhetsår. I början av året blev det Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) och Studentexamensnämndens kansli fristående enheter inom Utbildningsstyrelsen.

Nya uppgifter för Utbildningsstyrelsen under 2018:

  • underhåll av uppgifterna om studieprestationer och studierätt (Koski)
  • arbetslivskommissionerna blev ett stöd för utvecklingen av yrkesutbildningen
  • stöd i verkställandet av den nya lagen om småbarnspedagogik samt underhåll och utveckling av informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)
  • Verkställande av Europeiska Unionens nya program European Solidarity Corps

Utbildningsstyrelsen godkände de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik i december. Utbildningsstyrelsen fortsatte stöda verkställandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik, en förnyelse av läroplanen för den grundläggande utbildningen, reformen inom yrkesutbildningen samt verkställandet av programmet Den nya grundskolan. Förberedelsen av grunderna av läroplanen för gymnasiet, som förutsätts i gymnasielagen som träder i kraft i augusti 2019, inleddes. Utbildningsstyrelsen deltog också i verkställandet av Program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE).