I en komplex värld som förändras i snabb takt kan vi utveckla lärandet endast i bred växelverkan med utbildningsfältet och med våra intressegrupper.
En gruppbild på Utbildningsstyrelsens ansvariga för resultatprogrammen

Resultatprogrammen år 2019

1. Vi stärker utvecklingen av utbildningen genom internationellt samarbete
2. Vi utvecklar processerna kring och stödjer implementeringen av utbildningsreformer
3. Vi förnyar processen kring understöd för utvecklingsfinansiering 
4. Stöd och handledning på den individuella lärstigen
5. Stöd för integration
6. Lärandets digitala ekosystem
7. Digitaliseringen stödjer ny pedagogik, jämlikhet och tillgänglighet 
8. Skolan som lärande gemenskap och stärkt ledarskap
9. Klimatansvaret i utbildningen