Sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen ger utlåtanden angående olika reformförslag och riktlinjer gällande ämbetsverkets verksamhetsområde. Du hittar Utbildningsstyrelsens utlåtanden i utlåtande.fi-tjänsten och utskottens sakkunnigutlåtanden på riksdagens webbplats.