Sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen ger utlåtanden angående olika reformförslag och riktlinjer gällande ämbetsverkets verksamhetsområde. På den här sidan har vi samlat de mest betydande utlåtandena gällande Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde, utbildning och internationalisering.