Färgglada gem uppradade.

Till grund för utvecklingen av kundupplevelsen vid Utbildningsstyrelsen ligger fungerande interaktion med kunderna samt att snabbt identifiera och lösa problem relaterade till kundupplevelsen.

Vi samlar in respons om våra tjänster och utnyttjar insamlade data för att förbättra våra tjänster. Vi deltar aktivt i utvecklingen av statsförvaltningens verksamhet gällande kundrelationer och ordnar evenemang till stöd för utveckling av kundupplevelsen inom undervisningssektorn.