Coronatiden har medfört ändringar i verksamheten inom den grundläggande konstundervisningen. Då coronaepidemin möjligtvis lättar våren 2022, får vi tillsammans arbeta för att skapa en ny, smidig, välmående och trygg vardag. Det viktiga är att trygga positiva rutiner som stärker samhörigheten och gemenskapen, att sörja för personalens och elevernas ork samt att säkerställa elevernas möjligheter att lära sig och att få tillräckligt med handledning och stöd. Detta stödmaterial innehåller information om vad det är skäl att fästa uppmärksamhet vid när man på lokal nivå planerar undervisningen och återhämtningen från coronavirusepidemin då det nya läsåret inleds.
 Musiker som spelar tillsammans.