Utbildningsstyrelsens stödmaterial som riktar sig till anordnarna av småbarnspedagogik tar fasta på hur man under coronaepidemin ska ordna verksamheten och de proaktiva arrangemangen inom förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken.
Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla

Texten har setts över och uppdaterats 26.3.2021. I texten finns tillägg om förpliktelserna enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft 22.2.2021. Texten har även till övriga delar preciserats i enlighet med lagen i fråga.