Utbildningsstyrelsens stödmaterial som riktar sig till anordnarna av småbarnspedagogik tar fasta på hur man under coronaepidemin ska ordna verksamheten och de proaktiva arrangemangen inom förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken.
Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla

Texten är granskad och uppdaterad enligt behov den 21.12.2020. I texten har vi bl.a. lagt till länkar till olika webbsidor utanför oph.fi/sv och texten har gjorts tydligare enligt behov. Som nytt på sidan har vi lagt till information om olika myndigheters ansvar, att man ska undvika att blanda och förena olika grupper, stödandet av barn i karantän genom fjärruppkoppling, personalens säkerhetsavstånd, ordnandet av terapi, habilitering eller motsvarande stöd som barnet behöver i småbarnspedagogikens lokaler samt ordnandet av olika tillfällen.