Hoppa till huvudinnehåll
Erasmus+ -hankkeiden esittelysivun bannerikuva

Välkommen att bekanta dig med det projektarbete som finansieras av Erasmus+-programmet!


På den här webbplatsen hittar du exempel på Erasmus+-projekt som finansierats under 2014–2020 och som har haft en finländsk koordinator. Projekten är indelade i sju teman. Berättelserna lyfter fram hur det europeiska samarbetet och det internationella utbytet har gett upphov till nya perspektiv, verksamhetsmodeller och -sätt, kompetens och innovationer inom utbildning, ungdomsarbetet och idrott.

Längst ner på sidan hittar du länkar till källor med mera information samt med statistik över hur finländare deltagit i programmet.