Inom mobilitetsverksamheten erbjuds möjlighet att övergå från enskilda projekt mot systematisk, mångårig och strategisk internationaliseringsverksamhet under den programperioden 2021–2027. Detta görs genom att ansöka om Erasmus+-ackreditering, som är ett sorts kvalitetskontrollerat Erasmusmedlemskap.  I ackrediteringsansökan gör den sökande upp en Erasmusplan för högklassig mobilitetsverksamhet. Mobiliteten ska framöver vara en mer integrerad del av organisationens strävan efter att utveckla sin verksamhet.

Flödesschema (fullständiga texter under diagrammet)