Inom mobilitetsverksamheten (kurser, job shadowing, undervisningsperiod utomlands) erbjuds vuxenutbildningsorganisationerna under programperioden 2021–2027 möjlighet att övergå från enskilda projekt mot mer systematisk, mångårig och mer strategisk internationell verksamhet. Detta sker genom att man ansöker om Erasmus+-ackreditering för organisationen.Ackrediteringen förutsätter att de deltagande organisationerna har strategiska planer för internationell verksamhet och mobilitet (Erasmus Plan), som definierar de långsiktiga utvecklingsmålen. I fråga om mobiliteten ska man beakta Erasmusprogrammets kvalitetskriterier, som är en del av ansökan. De omfattar olika områden såsom administrationen av projektet, stödet till deltagarna, de eftersträvade inlärningsresultaten, effekterna på organisationen och spridandet av erfarenheter.
Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år, och ackreditering beviljas alltid för en organisation fram till programperiodens slut. Ackreditering möjliggör årlig finansiering med ett lättare ansökningsförfarande från våren 2021 under hela den sjuåriga programperioden.