Finansieringen inom KA121-VET-verksamheten är avsedd för ackrediterade aktörer inom Erasmus+-programmet för yrkesutbildning. Den finansieringsandel som delas ut från Erasmus+-programmet (2021–2027) stöder ackrediterade aktörer i förverkligandet av Erasmus+-planen. I Finland har 72 anordnare av yrkesutbildning beviljats ackreditering.