Programmet Erasmus+ finansierar många typer av internationell verksamhet, samarbete och mobilitet. Mobilitetsprojekten erbjuder studenter möjligheter till inlärningserfarenheter och/eller att skaffa sig yrkeserfarenhet utomlands. För personalen erbjuder mobilitetsperioderna professionell utveckling, möjligheter att bilda nätverk och utbyte av god praxis. Genom samarbetsprojekt kan man till exempel utbyta god praxis, utveckla läroplaner, planera gemensamma examensprogram och utveckla utbildnings- och ungdomspolitiken.
Två par händer på ett bärbart tangentbord