På den här sidan hittar du anvisningar för hur du ansöker om finansiering från programmet Kreativa Europa. Alla programstöd ansöks elektroniskt. Du kan få planeringshjälp och råd om hur du ansöker om finansiering från Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk. Ansökningarna behandlas och finansieringen beviljas direkt från Bryssel.
Nuoli oikealle