Nedan finns uppgifter om ansökningsomgångarna 2021 för bidragen inom Erasmus+ för ungdomssektorn som fördelas nationellt av Utbildningsstyrelsen. 

Utlysningarna av finansieringen som ansöks centraliserat från Europeiska kommissionen hittar du i Utbildningsstyrelsens finansieringskalender (länk nere på sidan).