Dessa anvisningar gäller för administration och rapportering av projekt som har finansierats av Erasmus+ för ungdomssektorn under åren 2014-2020.

Dessa anvisningar gäller för följande programinsatser:

  • ungdomsutbyte (KA105)
  • mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare (KA105)
  • ungdomsdialog (KA347).

För strategiska partnerskapsprojekt finns egna anvisningar:

 

Anvisningar för projekt finansierade av Erasmus+ för ungdomssektorn 2021 eller senare: