På den här sidan hittar du anvisningar för genomförande och administration av projekt som beviljats 2017–2020. Anvisningarna är indelade enligt projekttyp.

För Erasmus+-projekt som ska väljas under ansökningsomgången 2021 läggs anvisningarna ut på sidan under hösten 2021.