Kvinna med en cykel på en tunnelbanestation

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsområdet och idrott. Programmet omfattar alla utbildningsnivåer: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasier, yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning. Målet med programmet är att utveckla utbildningen och ungdomsarbetet samt att förbättra de ungas utbildningsnivå, färdigheter och sysselsättningsmöjligheter. Inom idrott sporras idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete.

I Finland ansvarar Utbildningsstyrelsen som Finlands nationella programkontor för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.