Artist Protection Fund är ett program inom den amerikanska organisationen International Education (IIE) med syfte att stödja konstnärer som upplever hot eller förföljelse genom att erbjuda dem stipendieperioder i säkra länder. Utbildningsstyrelsen stöder programmets genomförande i Finland.
Invandrarmän hänger upp sina målningar på tork