Utbildningsstyrelsens Asien-program finansierar projekt för utbildningssamarbete mellan högskolor i Finland och Asien.
Kuvituskuva, nuoret liitutaulun ääressä

På den här sidan presenteras Asien-programmets projekt för utbildningssamarbete. Ansökningsomgången 2019 gällde samarbetsprojekt med Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam. Närmare information om programmet finns vid punkten Till sökande. Ansökningstiden 2019 slutade 30.5.

Du kan kontakta de ansvariga för Asien-programmets samarbetsprojekt på adressen: aasia(at)oph.fi