Finansieringsansökan för KA121-instansen är avsedd för Erasmus+-programmets ackrediterade yrkesutbildningsaktörer. Den finansieringsandel som delas ut från Erasmus+-programmet stöder ackrediterade aktörer att genomföra Erasmus+-planen. Ansökan om finansiering ordnas varje år under hela programperioden.

I finanseringsansökan ska den ackrediterade aktören

  • ansöka om understöd för 15 månader åt gången
  • använda Erasmus+-planen som stöd när mobiliteterna planeras i ansökningsprocessen
  • med en ansökan söka alla mobilitetsinsatser inom yrkesutbildningen för mobilitetens olika målgrupper.

Utgångspunkten är att budgeten planeras så realistiskt som möjligt. Siffrorna i ansökan är de mål som den ackrediterade utbildningsanordnaren ställt upp för verkställandet och genomförandet av mobiliteten.