I övningen med kroppsskulpturer utforskar deltagarna i par värdena på personlig eller organisationens nivå.
Juliste 6
  • Rekommenderad tid 10–15 minuter.

Kroppsskulpturer är en utmärkt metod när ni vill studera värdena på ett aktivt sätt. I övningen kan deltagarna utforska värdena på personlig eller organisationens nivå.

Övningen görs i par. Paren bildar med sina kroppar en fotolik bild, en skulptur eller en förstelnad situation som illustrerar ett värde i fysisk form. Deltagarna kan välja ett värde som genomförs väl eller ett som inte genomförs alls. Som handledare avgör du från vilken synvinkel saken ska betraktas.

Övningen görs i par och två par analyserar resultatet sinsemellan.

Övning

  1. Välj par för övningen.
  2. Handledaren diskuterar värdena med paret. Värdet som paret illustrerar väljs utifrån handledarens tips.
  3. Paren bildar med sina kroppar en skulptur som konkret visar hur värdet fungerar eller inte fungerar.
  4. Bilda en grupp med ett annat par.
  5. Båda paren visar sin skulptur.
  6. Paren diskuterar vilka tankar skulpturerna väcker.