I SWOT-analysen funderar deltagarna på sin organisation utgående från värdet de valde bland affischerna i del 1.

Juliste 5
 • Rekommenderad tid 10–15 minuter.

I en SWOT-analys utforskas värdet med hjälp av ett fyrdelat diagram. Förkortningen SWOT kommer från de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. I diagrammet bedöms hur väl värdet genomförs från fyra olika perspektiv.

Tips

Ni kan också genomföra övningen som en diskussion i smågrupper. Då är det bra att reservera mera tid för övningen.

Övning

 1. Deltagarna väljer samma värde som de valde när de betraktade affischerna i del 1.
 2. Deltagarna ritar ett fyrdelat diagram på sitt papper enligt modellen här under.
 3. Deltagarna bedömer självständigt hur värdet har genomförts samt dess möjligheter och hot i relation till sin organisation och verksamheten inom den. Diagrammet innehåller stöttande frågor.

Styrkor (Strength)

 • I vilka situationer genomförs värdet på ett starkt sätt?
 • Vilka styrkor har vår organisation med tanke på att genomföra värdet?

Svagheter (Weakness)

 • Vilka är vår organisations svagheter i relation till värdet?
 • Vad saknas i vår organisation eller verksamhet?

Möjligheter (Opportunities)

 • Vilka möjligheter ger värdet vår organisation när det genomförs?

 

Hot (Threats)

 • Vilka är hoten mot vår organisation om värdet inte genomförs?
 • Vilka är hoten om värdet inte genomförs?