Med hjälp av en värdecirkel speglar deltagarna ungdomsstrategins värden i sina egna och får veta vilka värden som är de viktigaste för dem.

Juliste 4
  • Rekommenderad tid cirka 15–20 minuter.

I övningen reflekterar deltagaren över sin personliga relation till strategins värden. Övningen kan även göras ur en organisations synvinkel. Det mest fruktbara är ändå att inrikta värdereflektionen på individnivå och först därefter diskutera organisationsnivån.

Det viktiga i värdecirkelövningen är att lyssna till sin intuition. Deltagaren fattar snabba beslut och litar på sin första tanke. Vid snabba lösningar utnyttjar deltagaren omedveten kunskap utan att resonera alltför mycket.

Tips

Det tar lite tid att förbereda värdecirkeln. För att uppgiften ska gå snabbare kan du be deltagarna jämföra värdena utan cirkeln. Det här fungerar bra till exempel i situationer där värdena är väl synliga för deltagarna.

Övning

  1. Rita en cirkel med ungefär 7–10 cm i diameter på ett papper. Rita in 11 punkter med jämna mellanrum på cirkelns omkrets.
  2. Deltagarna skriver in rubrikerna på ungdomsstrategins värden vid punkterna som solstrålar utåt från cirkeln. De ser värdenas rubriker på affischerna eller nätet. Cirkelns inre ska vara tom och inte ha någon text, för deltagarna fortsätter övningen inne i cirkeln.
  3. Deltagarna börjar övningen med två av ungdomsstrategins värden. De drar en linje genom cirkeln mellan värdena och funderar vilkendera är viktigare för dem. De ska fatta sitt beslut snabbt och lita på sin intuition.
  4. Deltagarna antecknar ett poängstreck vid värdet som är viktigare.
  5. De går igenom varje värde på samma sätt och drar varje gång ett streck vid det viktigare. Det uppstår ett stjärnliknande mönster av korsande linjer inne i cirkeln.
  6. Resultatet av övningen visar för deltagarna om något värde fick fler poäng än de övriga. Och om något värde blev helt utan poäng.