SALTO Digital är ett resurscentrum som Europeiska kommissionen har placerat vid Utbildningsstyrelsen vid det finländska nationella programkontoret för Erasmus+. SALTO Digital stöder prioriteringen Digital omställning i programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Målet med resurscentrumet är att främja digitaliseringen av utbildning och ungdomsverksamhet. Verksamheten vid SALTO Digital riktar sig till 33 länder och centrumet samarbetar med 54 nationella programkontor.
Picture of magazines on table with a big bookshelf in the background