Programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren främjar användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisning och lärande samt stöder inlärning av digitala färdigheter.
Illustrationsbild om digitala verksamhet

Programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren stöder bland annat planering och utveckling av digitala färdigheter, utveckling av digitala färdigheter bland lärare och personal, digital läskunnighet, högklassiga lärinnehåll, användarvänliga verktyg samt datasäkra plattformar. Målet är att få med alla elever och studerande, lärare och utbildare, ungdomsarbetare samt ungdomar i den digitala förändringen. 

Programmen bidrar till att stärka det europeiska samarbetet inom digital utbildning, öka den kritiska förståelsen för den digitala teknikens möjligheter samt främja aktivt medborgarskap. 

De möjligheter som digitaliseringen ger används allt mer i internationellt samarbete. Lärande via nätet kompletterar fysisk mobilitet och utlandsperioder, och informations- och kommunikationsteknik används allt mer i samarbete mellan projektpartner. Ökat virtuellt samarbete ses som viktigt både för utvecklingen av metoder och för lärandet. Samtidigt får man möjlighet att nå en allt större målgrupp i och utanför Europeiska unionen.