Bekanta dig med de internationella EDUFI-praktikplatsernas arbetsgivare här!

Praktikplatsernas länder, arbetsuppgifter och stipendium har fastställts på förhand.

Ansökningsomgången för våren 2024 börjar den 27.2. och slutar den 12.3. kl. 16.15.

De lediga platserna i varje ansökningsomgång offentliggörs när ansökningsomgången inleds. Närmare uppgifter och kriterier för praktikplatserna finns i platsbeskrivningarna.