Bekanta dig med de internationella EDUFI-praktikplatsernas arbetsgivare här!

Praktikplatsernas länder, arbetsuppgifter och stipendium har fastställts på förhand.

De lediga platserna i varje ansökningsomgång offentliggörs när ansökningsomgången inleds. Närmare uppgifter och kriterier för praktikplatserna finns i platsbeskrivningarna.