En internationell utredning har kartlagt hur väl målen i Erasmus+ förverkligas i den allmänbildande utbildningens fortbildningsprojekt och hur projektverksamhetens effekter tar sig uttryck. En fortsatt utredning fokuserade på effekternas kontinuitet.
TCAkuva2019