Kuvituskuva: osallistujat nauravat kokouksessa

Erasmus+ -ackreditering möjliggör planmässig och strategisk internationell mobilitet under programperioden 2021–2027. Ackrediteringen är ett bevis på att organisationen förbinder sig till Erasmus-programmets kvalitetsstandarder. Ackrediteringen möjliggör regelbunden årlig Erasmus-finansiering för studerande- och personalmobilitet inom yrkesutbildningen.