För att kunna delta i programmet Erasmus+ (2014–2020) måste högskolan ansöka om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), som beviljas av Europeiska kommissionen.

I och med Erasmus Charter förbinder sig högskolan att följa programmets grundprinciper och villkor. Erasmus Policy Statement (EPS) som ingår i ansökan är en strategisk plan för högskolans verksamhet inom Erasmus+. I den beskrivs bland annat hur

  • högskolan administrerar Erasmus+ och
  • säkerställer kvaliteten på mobiliteten och projekten som finansieras ur Erasmus+. 

Om högskolans Erasmus Policy Statement har föråldrats, kan den uppdateras när som helst. Högskolan publicerar EPS på sin webbplats och meddelar om uppdatering till Utbildningsstyrelsen (erasmus@oph.fi).