ECHE

För att kunna delta i den nya programperioden i Erasmus+-programmet (2021–2027), måste högskolan ansöka om en Erasmus stadga (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), som beviljas av Europeiska kommissionen. ECHE är högskolornas ackreditering för Erasmus+-programmet och ger rätt att:

  • Ansöka om Erasmus+-finansiering från den nationella byrån för högskolestuderande och -personal för utlandsperioder beträffande europeisk och global mobilitet (nuvarande KA103 och KA107) samt till exempel för strategiska partnerskapsprojekt (KA2) under den nuvarande programperioden.
  • Ansöka om finansiering från EU-kommissionen för Erasmus+-programmets samarbetsprojekt inom den högre utbildningen, till exempel den nuvarande programperiodens Erasmus Mundus-magisterprogram och kapacitetsförstärkningsprojekt.

Genom stadgan förbinder sig högskolan till Erasmus+-programmets grundprinciper och villkor. ECHE beviljas för hela programperioden (2021–2027), men den kan återkallas om högskolan inte iakttar de grundläggande principerna i stadgan. En del av stadgan är Erasmus Policy Statement (EPS), som är högskolans strategiska plan för skolans Erasmus+-verksamhet.

De nationella byråerna och Europeiska kommissionen övervakar iakttagandet av Erasmus stadga. Uppföljningen syftar till att framför allt säkerställa kvaliteten på mobiliteten. Också avtalet om Erasmus+-mobilitetsstöd mellan Utbildningsstyrelsen och högskolan förutsätter att ECHE:s principer följs.