En bra planering gör det enklare att genomföra ditt projekt, samtidigt som den gör samarbetet mellan partnerorganisationerna smidigare och leder till en effektiv verksamhet. Som stöd för planeringen kan du använda det effektverktyg (Impact Tool) som utarbetats av Erasmus+-kontoret i Nederländerna. Bekanta dig med Erasmus+ effektverktyget och öka effekterna av ditt projekt!
Flödesschema (fullständiga texter under diagrammet)

Det nationella Erasmus+-kontoret i Nederländerna har utvecklat ett Impacttool-effektverktyg, som vi med tillstånd av dem låtit översätta till finska och svenska. Det här verktyget hjälper dig

  • att definiera de förändringar som eftersträvas med hjälp av projektet,
  • att välja lämpliga aktiviter och de resurser som behövs för att uppnå projektets mål,
  • att följa upp hur projektet genomförs och att säkerställa att aktiviteterna främjar projektets mål.