Erasmus+-programmets framtidsinriktade projekt (Forward-looking projects) främjar innovation, kreativitet och virtuellt deltagande samt socialt entreprenörskap.
Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Målet med verksamheten kring framtidsinriktade projekt är att

  • främja innovation samt skapa nya metoder och rutiner inom utbildningssektorn
  • möjliggöra överföring av innovationer mellan länder eller sektorer, eller till olika målgrupper
  • få till stånd förändringar på systemnivån, som kan tas i bruk över hela Europa.