Lärare! Bjud en internationell studerande på besök genom programmet Erasmus i skolan! Programmet är avsett för daghem och skolor i Finland.

Programmet administreras av det nationella Erasmus+-kontoret vid Utbildningsstyrelsen.
Kuvituskuva, lapset istuvat aamupiirissä