Lärare! Bjud en internationell studerande på besök genom programmet Erasmus i skolan! Programmet är avsett för daghem och skolor i Finland.

International student! Visit Finnish schools via Erasmus in Schools program!

Årligen genomförs 300–500 skolbesök genom programmet Erasmus i skolan. Programmet administreras av det nationella Erasmus+-kontoret vid Utbildningsstyrelsen.

 

Erasmus kouluissa