Den 7-åriga programperioden för Europeiska unionens nuvarande program utgår i slutet av 2020. Från och med början av 2021 inleds en ny programperiod som fortsätter till slutet av 2027.

Den nya programperioden innebär förändringar i EU-programmen och verksamheten som Utbildningsstyrelsen administrerar.