Erasmus+-programmet fokuserar särskilt på inkludering, digitalisering, miljöansvar och aktivt medborgarskap.
Kuvituskuvassa kehässä seisovat ojentavat kätensä kohti ypmyrän keskipistettä

I och med Erasmusstadgan har högskolorna förbundit sig till programmets principer och regler samt till att främja programmets prioriteringar.