Målen uppsatta för Erasmus+ uppnås genom programområden. Alla bidrag och funktioner inom Erasmus+ är organiserade enligt programområdena.