Är du intresserad av europeiskt samarbete inom motions- och idrottssektorn? Med hjälp av projekt kan du nätverka, utveckla organisationens kunnande, främja utveckling och spridning av god praxis samt skapa nya metoder och verksamhetsmodeller för motions- och idrottssektorn.
Valmentaja onittelee pelaajaa

Du kan få finansiering för din organisation för Erasmus+ Sport-samarbetsprojekt, genom vilka du främjar Europas motions- och idrottspolitiska mål på gräsrotsnivå.

Erasmus+-programmet stöder projekt som exempelvis

  • förbättrar kompetensen hos personal, tränare och frivilliga inom idrott
  • utvecklar praxis och rutiner för att förhindra våld, rasism, diskriminering och intolerans
  • introducerar principer om social delaktighet och jämlika möjligheter enligt EU:s riktlinjer i motion och idrott
  • främjar hälsomotion för alla enligt EU:s riktlinjer
  • stöder förverkligandet av principerna för god förvaltning inom idrottssektorn
  • i enlighet med EU:s riktlinjer förbättrar idrottarnas möjligheter att kombinera idrottskarriären med exempelvis studier
  • förebygger dopning på gräsrotsnivå, i synnerhet inom konditionsidrott
  • bekämpar tävlingsmanipulation