Europeiska kommissionen har öppnat en extra ansökningsomgång som en del av åtgärderna som stöder återhämtningen efter coronakrisen. Tilläggsfinansiering beviljas strategiska partnerskapsprojekt inom Erasmus+ KA2. Ansökningstiden gick ut den 29 oktober 2020 klockan 12.00 CET (finsk tid klockan 13.00).  

I Finland beviljas sammanlagt cirka 3,4 miljoner euro i finansiering till alla sektorer.