Inom strategiska partnerskapsprojekt utvecklar du ungdomsarbetets kvalitet genom europeiskt samarbete. Skillnaderna och likheterna mellan ungdomssektorns aktörer i olika länder skapar enorm potential för utbyte av praxis, kunskaper och erfarenheter.
Peruskoulufoorumin työpajatyöskentelyä Turussa

Inom strategiska partnerskapsprojekt har du som aktör inom ungdomssektorn möjlighet att bekanta dig med ungdomsarbete i olika europeiska länder. Du och din organisation kan jämföra praxis, tillsammans skapa nya verksamhetsmodeller och samtidigt utveckla er egen verksamhet. Tillsammans med europeiska samarbetspartner kan ni förbättra ungdomsarbetets kvalitet med hjälp av olika innovativa metoder, verksamhetsmodeller, material samt utbyte av god praxis.

Projekten inom ungdomsområdet ska prioritera teman som handlar om bland annat

  • social inklusion,
  • identifiering och erkännande av icke-formellt lärande,
  • förebyggande av skolavhopp och
  • målen i Europeiska ungdomsstrategin.

Organisationen som koordinerar det strategiska partnerskapsprojektet sammanställer tillsammans med partnerna en ansökan som koordinatorn lämnar in till sitt lands nationella Erasmus+-kontor.