Erasmus+ för ungdomssektorn ger unga, ungdomsarbetare och organisationer inom ungdomsarbete möjlighet till internationalisering, samarbete och utbyte av tankar och idéer. Delta för att lära dig något nytt!
Kuvituskuva, maalaaminen

Du kan ansöka finansiering från EU-programmet Erasmus+ för ungdomssektorn för projekt som

  • erbjuder unga, ungdomsarbetare och organisationer möjligheter till och erfarenheter av internationalisering,
  • utvecklar internationellt samarbete inom ungdomsområdet,
  • utvecklar ungdomsarbetets kvalitet eller
  • stöder reform av ungdomspolitiken.