Opettaja ja oppilaita pöydän pöydän ääressä.

Inom den närmaste framtiden kommer lärande att i allt högre grad ske på webben och i nätverk, så sådana här digitala plattformar erbjuder våra studerande en konkret utsiktsplats över det”,

professor Ritva Kantelinen, UEF Östra Finlands universitet, pedagogik och specialpedagogik.

Utöver den grundläggande verksamheten avsedd för anställda vid läroanstalterna erbjuder eTwinning även lärarstuderande en internationell verksamhetsmiljö med mångsidiga verktyg. Lärarutbildarna och lärarstuderandena får tillgång till ett nätverk som är avsett för dem och till tjänster som Utbildningsstyrelsens eTwinningteam erbjuder samt stöd av eTwinning-ambassadörsnätverket.