eTw_kuva_2024

Inom den närmaste framtiden kommer lärande att i allt högre grad ske på webben och i nätverk, så sådana här digitala plattformar erbjuder våra studerande en konkret utsiktsplats över det”,

säger professor Ritva Kantelinen, UEF Östra Finlands universitet, pedagogik och specialpedagogik.

Utöver eTwinnings "vanliga" verksamhet avsedd för lärare och daghemspersonal erbjuder eTwinning lärarstuderande en internationell verksamhetsmiljö. Lärarutbildarna och lärarstuderandena får tillgång till ett eget nätverk soch stöd från Utbildningsstyrelsens eTwinningteam med ambasssadörer.