“Informing all young people about ways to experience the world.” Eurodesk är ett europeiskt nätverk för ungdomsinformation som sprider information till unga om internationaliseringsmöjligheter samt uppmuntrar dem till aktivt medborgarskap och påverkan.

Kuvituskuva, maalaaminen

Det europeiska ungdomsinformationsnätverket Eurodesk omfattar 36 länder samt över 1 200 aktörer på regional och lokal nivå.