Projekten för europeisk hågkomst inom Ett Europa för medborgarna behandlar betydelsefulla skeden och händelser i Europas historia samt de värden som utgör grunden för Europeiska unionen.
Illustrationsbild, vuxenstuderande som ler

Den här delen av programmet finansierar projekt som uppmuntrar till omfattande reflektion över den kulturella mångfalden och de gemensamma värdena i Europa, med hänsyn också till jämställdhet mellan könen.

Du kan ansöka bidrag för projekt som behandlar orsaker till de totalitära systemen i Europas nutidshistoria och hedrar minnet av offren till systemens brott.

Projektet kan också omfatta verksamhet som gäller andra viktiga hållpunkter och skeden i Europas nutidshistoria.

Prioritet ges speciellt åt projekt som

  1. uppmuntrar till tolerans, ömsesidig förståelse, interkulturell dialog och försoning som ett sätt att 
  2. gå vidare från det förflutna och bygga framtiden, 
  3. särskilt för att försöka nå ut till unga.