Europeisk mobilitet inom Erasmus+ stöder utlandsperioder för högskolornas studerande och personal i andra programländer. Programländerna är utöver EU:s medlemsstater EES/EFTA-länderna Norge, Island, Liechtenstein samt Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.
Illustrationsbild, skrattande studerande på timme