Projekt inom europeisk volontärtjänst EVS beviljades bidrag sista gången 2018. Du kan ansöka bidrag för nya volontärprojekt på ungdomsområdet från programmet Europeiska solidaritetskåren.

De sista projekten för europeisk volontärtjänst (EVS) inom Erasmus+ fick finansiering 2018. I augusti samma år började programmet Europeiska solidaritetskåren finansiera volontärarbete inriktat på ungdomsområdet.

Numera ansöks alla bidrag för volontärarbete på ungdomsområdet från Europeiska solidaritetskåren.