Europeiska högskoleallianser (European Universities) inom Erasmus+ bedriver ett tätt och ambitiöst samarbete, ökar studerandes och personalens mobilitet samt förstärker kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation. Allianserna har som syfte att främja kunskapsbaserad ekonomi, sysselsättning och välfärd i Europa.
Ihmiset yhdessä