Liva upp ert motions- och sportevenemang med Erasmus+ Sport-understöd. Ni kan ordna kringevenemang för tränare, utbilda frivilliga samt främja jämlikt deltagande och stärkande av sociala färdigheter.
Poika nostetaan yleisön joukosta