Med hjälp av de här anvisningarna lyckas du med administrationen och rapporteringen av projekt inom programmet Europeiska solidaritetskåren.

De här anvisningarna gäller alla projekttyper inom Europeiska solidaritetskåren 2018-2022:

  • Volontärverksamhet
  • Praktik och jobb
  • Solidaritetsprojekt.