Med hjälp av de här anvisningarna lyckas du med administrationen och rapporteringen av projekt inom programmet Europeiska solidaritetskåren.

De här anvisningarna gäller alla projekttyper inom Europeiska solidaritetskåren 20182020:

  • volontärverksamhet
  • praktik och jobb
  • solidaritetsprojekt.