Med hjälp av de här anvisningarna lyckas du med administrationen och rapporteringen av projekt inom programmet Europeiska solidaritetskåren.
 Högerpil på blå bakgrund.

De här anvisningarna gäller alla projekttyper inom Europeiska solidaritetskåren:

  • Volontärverksamhet
  • Praktik och jobb
  • Solidaritetsprojekt